Polityka Prywatności Mazurskie Wrota Sp. z o.o.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest spółka Mazurskie Wrota spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wolność 7/E, 01-018 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000115517, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7411742646 oraz numer REGON 510617190.

W razie pytań związanych na temat sposobu przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: k.kotasiak@mazurskiewrota.com
W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzamy w następujących przypadkach:
 • Otrzymaliśmy na to wyraźną i dobrowolną zgodę osoby, której dane przetwarzamy;
 • Przetwarzanie jest potrzebne w celu przedstawienia oferty, zawarcia, realizacji lub udokumentowania wykonania umowy;
 • Przetwarzanie jest uzasadnione interesem prawnym, a jednocześnie nie narusza podstawowych praw i wolności osób fizycznych.
 • Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania przez przepisy prawa.

 • Dokładamy staranności, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób bezpieczny. Szanujemy prywatność, dlatego nie przetwarzamy więcej danych, niż jest to potrzebne.
  Przekazywanie danych
  Mazurskie Wrota korzysta z usług świadczonych przez inne podmioty. Czasem wymaga to powierzenia danych usługodawcom, co odbywa się na podstawie stosownych umów.
  Uprawnienia
  Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz cofnąć na to zgodę lub wyrazić sprzeciw. Możesz zwrócić się do nas o dostęp do swoich danych i zażądać ich sprostowania, jeśli nie są w pełni poprawne. W tym celu prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: k.kotasiak@mazurskiewrota.com
  Pliki Cookies (tzw. ciasteczka)
  Strona MazurskieWrota.com korzysta z usług internetowych firm trzecich z tego powodu zapisywane są pliki cookies na komputerach odwiedzających ją internautów. Użytkownik korzystający ze strony automatycznie akceptuje ten fakt. Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie polików cookies na swoim komputerze prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez Państwa przeglądarki internetowej.

  Oto najpopularniejsze z nich:

  Mozilla
  Chrome
  Opera