KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA
DEVELOPMENT CONCEPT
Slider

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

ESTATE DEVELOPMENT

CONCEPT

Koncepcja zagospodarowania terenu obejmuje pełny zakres usług rekreacyjnych, wypoczynkowych, wodoleczniczych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz sportowych, jakie mogą być dostępne w mazurskim mini-miasteczku, znakomicie skomunikowanym z drogą S7: Warszawa-Gdańsk i mogącym obsłużyć około dwóch tysięcy osób.
The development of the estate include a full range of services connected with recreation and relaxation, sports, therapeutic and/or medicinal functions of waters and other forms of physical therapy, which can be accessed from the Masurian mini-town which is wellconnected to the S7 road: Warsaw-Gdańsk with the capacity of two thousand guests.

Położenie w najbliższym sąsiedztwie Kanału Ostródzko-Elbląskiego – unikalnego szlaku wodnego Ostróda – Elbląg (z aktywną żeglugą  umożliwiającą dotarcie drogą wodną, poprzez Zatokę Gdańską, do Morza Bałtyckiego) pozwala na lokalizację portu żeglugi śródlądowej. Towarzyszyć mu będzie ogólnodostępna, nowoczesna przystań jachtowa wyposażona w: ujęcia wody pitnej i gniazda zasilania, systemy cumowania, warsztaty, stację paliw dla łodzi motorowych itp.

The location in the proximity of Ostróda-Elbląg Canal – a unique waterway between Ostróda and Elbląg (actively used for freshwater sailing and  connected to the Baltic Sea via the Gdańsk Bay) is suitable for development of a freshwater sailing marina. This will be enhanced with a yacht marina supplied with drinking water and electricity sockets, docking systems, workshops, a petrol station for motorboats, etc.

wizualizacja-inwestycji

Ekskluzywny charakter miejscu nada zamknięty klub jachtowy z pełną automatyzacją, obsługą, monitoringiem i hangarami na jachty.

Basen portu klubowego byłby integralną częścią założenia, na które składać się będą:

 • baza noclegowa: prywatne wille, hotele, aparthotele z luksusowymi  apartamenty z przeznaczeniem na wynajem oraz dla seniorów pragnących spędzić jesień życia w Krainie Jezior (m. in. z Polski, Niemiec i Holandii),
 • parkingi i lądowisko dla helikoptera,
 • usługi rekreacyjne i kulturalne: prywatna plaża, bary i restauracje, baseny; otwarte i kryte, boiska sportowe, amfiteatr, ścieżki zdrowia dla pieszych, rowerzystów, narciarzy,
 • usługi leczniczo-rehabilitacyjne o charakterze uzdrowiskowym w oparciu o naturalne zasoby i lecznicze właściwości klimatu; dla osób ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych, chorób górnych i dolnych dróg oddechowych oraz zasoby naturalne – woda mineralna – na głębokości od 900–1300 m, wody termalne na głębokości ok. 6000 m, a w niedalekiej odległości również borowina,
 • pełny zakres rehabilitacji,
 • zabiegi SPA i kosmetologia,
 • chirurgia plastyczna,
 • ziołolecznictwo i medycyna wschodu.

The exclusive character of the place will be underscored by an enclosed yacht club with full automation, staff, video surveillance and hangars for yachts.

The marina of the club will be in the centre of the development and surrounded by:

 • lodging: private villas, hotels, aparthotels, apartments offered for hire and for sale for seniors intending to spend their retirement in he Land of Lakes (coming from Poland, Germany and the Netherlands),
 • carparks and a helipad,
 • recreational and cultural services: a private beach, bars and restaurants, outdoor and indoor pools, sports fields, an amphitheatre, fitness trails for hikers, cyclists and cross-country skiers,
 • healing services modelled after health resorts and based on the natural resources and therapeutic properties of the climate; physical therapy for orthopaedic and rheumatological problems; treatment for the illnesses of the upper and lower respiratory tracts; and natural resources – mineral water between 900 and 1300 m below the surface, thermal waters 6000 m below the surface and layers of
  therapeutic mud in the vicinity,
 • full range of physical therapy treatments,
 • SPA and cosmetology treatments,
 • plastic surgery,
 • herbal and alternative medicine.
wizualizacja-inwestycji-2
Dodatkowo, sąsiedztwo ośrodków jeździeckich, szlaki rowerowe i szlak żeglugowy z Ostródy do Elbląga gwarantują aktywny wypoczynek, a duże zasoby leśne i zwierzyna łowna umożliwiają uprawianie myślistwa w sposób zorganizowany.

Powyższe jest potwierdzeniem ogromnego potencjału jakim dysponuje opisywany teren oczekują-cy na Inwestora, który zechciałby nieruchomość wykupić pod realizację inwestycji zgodnej z ogólnym zapisem planu zagospodarowania przestrzennego.
Additionally, the proximity of the equestrian centres, cycling trails and the waterway from Ostróda to Elbląg guarantee active recreation, while the spacious forests and the abundance of hunting prey allow for organised hunting.

The estate for sale offers a huge potential for an investor interested in real estate development in accordance with the local zoning plan.

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Koncepcja zagospodarowania terenu obejmuje pełny zakres usług rekreacyjnych, wypoczynkowych, wodoleczniczych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz sportowych, jakie mogą być dostępne w mazurskim mini-miasteczku, znakomicie skomunikowanym z drogą S7: Warszawa-Gdańsk i mogącym obsłużyć około dwóch tysięcy osób.

Położenie w najbliższym sąsiedztwie Kanału Ostródzko-Elbląskiego – unikalnego szlaku wodnego Ostróda – Elbląg (z aktywną żeglugą  umożliwiającą dotarcie drogą wodną, poprzez Zatokę Gdańską, do Morza Bałtyckiego) pozwala na lokalizację portu żeglugi śródlądowej. Towarzyszyć mu będzie ogólnodostępna, nowoczesna przystań jachtowa wyposażona w: ujęcia wody pitnej i gniazda zasilania, systemy cumowania, warsztaty, stację paliw dla łodzi motorowych itp.

Ekskluzywny charakter miejscu nada zamknięty klub jachtowy z pełną automatyzacją, obsługą, monitoringiem i hangarami na jachty.

Basen portu klubowego byłby integralną częścią założenia, na które składać się będą:

 • baza noclegowa: prywatne wille, hotele, aparthotele z luksusowymi  apartamenty z przeznaczeniem na wynajem oraz dla seniorów pragnących spędzić jesień życia w Krainie Jezior (m. in. z Polski, Niemiec i Holandii),
 • parkingi i lądowisko dla helikoptera,
 • usługi rekreacyjne i kulturalne: prywatna plaża, bary i restauracje, baseny; otwarte i kryte, boiska sportowe, amfiteatr, ścieżki zdrowia dla pieszych, rowerzystów, narciarzy,
 • usługi leczniczo-rehabilitacyjne o charakterze uzdrowiskowym w oparciu o naturalne zasoby i lecznicze właściwości klimatu; dla osób ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych, chorób górnych i dolnych dróg oddechowych oraz zasoby naturalne – woda mineralna – na głębokości od 900–1300 m, wody termalne na głębokości ok. 6000 m, a w niedalekiej odległości również borowina,
 • pełny zakres rehabilitacji,
 • zabiegi SPA i kosmetologia,
 • chirurgia plastyczna,
 • ziołolecznictwo i medycyna wschodu.

Dodatkowo, sąsiedztwo ośrodków jeździeckich, szlaki rowerowe i szlak żeglugowy z Ostródy do Elbląga gwarantują aktywny wypoczynek, a duże zasoby leśne i zwierzyna łowna umożliwiają uprawianie myślistwa w sposób zorganizowany.

Powyższe jest potwierdzeniem ogromnego potencjału jakim dysponuje opisywany teren oczekują-cy na Inwestora, który zechciałby nieruchomość wykupić pod realizację inwestycji zgodnej z ogólnym zapisem planu zagospodarowania przestrzennego.

ESTATE DEVELOPMENT CONCEPT

The development of the estate include a full range of services connected with recreation and relaxation, sports, therapeutic and/or medicinal functions of waters and other forms of physical therapy, which can be accessed from the Masurian mini-town which is wellconnected to the S7 road: Warsaw-Gdańsk with the capacity of two thousand guests.

The location in the proximity of Ostróda-Elbląg Canal – a unique waterway between Ostróda and Elbląg (actively used for freshwater sailing and  connected to the Baltic Sea via the Gdańsk Bay) is suitable for development of a freshwater sailing marina. This will be enhanced with a yacht marina supplied with drinking water and electricity sockets, docking systems, workshops, a petrol station for motorboats, etc.

The exclusive character of the place will be underscored by an enclosed yacht club with full automation, staff, video surveillance and hangars for yachts.

The marina of the club will be in the centre of the development and surrounded by:

 • lodging: private villas, hotels, aparthotels, apartments offered for hire and for sale for seniors intending to spend their retirement in he Land of Lakes (coming from Poland, Germany and the Netherlands),
 • carparks and a helipad,
 • recreational and cultural services: a private beach, bars and restaurants, outdoor and indoor pools, sports fields, an amphitheatre, fitness trails for hikers, cyclists and cross-country skiers,
 • healing services modelled after health resorts and based on the natural resources and therapeutic properties of the climate; physical therapy for orthopaedic and rheumatological problems; treatment for the illnesses of the upper and lower respiratory tracts; and natural resources – mineral water between 900 and 1300 m below the surface, thermal waters 6000 m below the surface and layers of
  therapeutic mud in the vicinity,
 • full range of physical therapy treatments,
 • SPA and cosmetology treatments,
 • plastic surgery,
 • herbal and alternative medicine.

Additionally, the proximity of the equestrian centres, cycling trails and the waterway from Ostróda to Elbląg guarantee active recreation, while the spacious forests and the abundance of hunting prey allow for organised hunting.

The estate for sale offers a huge potential for an investor interested in real estate development in accordance with the local zoning plan.

wizualizacja-inwestycji
wizualizacja-inwestycji-2