ATRAKCJE TERENU
TERRAIN ATTRACTIONS
Slider

ATRAKCJE TERENU

TERRAIN ATTRACTIONS

O atrakcyjności terenu ,,Mazurskie Wrota” położonego w Gminie Miłomłyn – w regionie Warmińsko Mazurskim świadczą piękne i malownicze krajobrazy, rynnowe jeziora o różnej wielkości, cudowne trasy wodne przebiegające wśród lasów, tereny bagienne i ostoja ptaków wodnych (m.in. kormoranów, bocianów, orłów bielików, perkozów, żurawi), płazów, gadów i owadów, a także ryb takich jak sieja, sandacz, węgorz, sielawa oraz dzikich zwierząt m.in. wilków, rysiów, jeleni, borsuków, bobrów.

Wyjątkowa czystość powietrza, unikalny mikroklimat, w bliskiej odległości cenne pokłady borowiny, to również znakomite miejsce na leczenie chorób dróg oddechowych, reumatologicznych czy urazów.

Tutaj można uprawiać m. in. żeglarstwo, kajakarstwo, myślistwo (krajowe i zagraniczne), wędkarstwo, wędkarstwo podlodowcowe, jazdę na rowerach, bieganie, narciarstwo biegowe, nordic walking, obserwacje ptaków.

Sąsiedztwo ośrodków jeździeckich w Tardzie, Miłomłynie, Kopytkowie, Plękitach, szlaków rowerowych wraz ze szlakiem KANAŁU ELBLĄSKIEGO na odcinku Ostróda – Elbląg (do Zatoki Gdańskiej, a w przyszłości do Morza Bałtyckiego) podnosi walor turystyczny naszych terenów.

O atrakcyjności naszego regionu Warmińsko Mazurskiego (a w nim naszego terenu) wynikającego z naturalnych warunków środowiska przyrodniczego i geograficznego świadczy między innymi to , że Warmia i Mazury znalazły się w gronie 20 krain które należy odwiedzić według magazynu National Geographic Traveler oraz wśród 14 najpiękniejszych miejsc na świecie w konkursie na 7 Nowych Cudów Natury Fundacji “New7Wonders” ze Szwajcarii .
The attractiveness of the “Masurian Gate” located in the commune of Miłomłyn – in the Warmian-Masurian region is demonstrated by beautiful and picturesque landscapes, gutter lakes of various sizes, wonderful water routes running among forests, swampy areas and a refuge for water birds (including cormorants, storks) , white-tailed eagles, grebes, cranes), amphibians, reptiles and insects, as well as fish such as whitefish, zander, eel, vendace and wildlife, including wolves, lynxes, deer, badgers, beavers.

Exceptional purity of air, unique microclimate, valuable deposits of mud in close proximity are also a great place to treat respiratory diseases, rheumatology or injuries.

Here you can grow, among others sailing, canoeing, hunting (domestic and foreign), fishing, ice fishing, cycling, running, cross-country skiing, Nordic walking, bird watching.

The vicinity of equestrian centers in Tarda, Miłomłyn, Kopytkowo, Plązach, bicycle routes along the shipping route Ostróda – Elbląg (to the Gulf of Gdańsk, and in the future to the Baltic Sea) increases the tourist value of our areas.

The attractiveness of our Warmian-Masurian region (including our area) resulting from the natural conditions of the natural and geographical environment is evidenced, among others, by the fact that Warmia and Mazury were among the 20 regions that should be visited according to the National Geographic Traveler magazine and among the 14 most beautiful places in the world in the competition for 7 New Wonders of Nature of the “New7Wonders” Foundation from Switzerland.

LINKI DO INFORMACJI O ATRAKCJACH TERENU

LINKS FOR INFORMATION ON TERRACE ATTRACTIONS

ATRAKCJE TERENU

O atrakcyjności terenu ,,Mazurskie Wrota” położonego w Gminie Miłomłyn – w regionie Warmińsko Mazurskim świadczą piękne i malownicze krajobrazy, rynnowe jeziora o różnej wielkości, cudowne trasy wodne przebiegające wśród lasów, tereny bagienne i ostoja ptaków wodnych (m.in. kormoranów, bocianów, orłów bielików, perkozów, żurawi), płazów, gadów i owadów, a także ryb takich jak sieja, sandacz, węgorz, sielawa oraz dzikich zwierząt m.in. wilków, rysiów, jeleni, borsuków, bobrów.

Wyjątkowa czystość powietrza, unikalny mikroklimat, w bliskiej odległości cenne pokłady borowiny, to również znakomite miejsce na leczenie chorób dróg oddechowych, reumatologicznych czy urazów.

Tutaj można uprawiać m. in. żeglarstwo, kajakarstwo, myślistwo (krajowe i zagraniczne), wędkarstwo, wędkarstwo podlodowcowe, jazdę na rowerach, bieganie, narciarstwo biegowe, nordic walking, obserwacje ptaków.

Sąsiedztwo ośrodków jeździeckich w Tardzie, Miłomłynie, Kopytkowie, Plękitach, szlaków rowerowych wraz ze szlakiem żeglugowym Ostróda – Elbląg (do Zatoki Gdańskiej, a w przyszłości do Morza Bałtyckiego) podnosi walor turystyczny naszych terenów.

O atrakcyjności naszego regionu Warmińsko Mazurskiego (a w nim naszego terenu) wynikającego z naturalnych warunków środowiska przyrodniczego i geograficznego świadczy między innymi to , że Warmia i Mazury znalazły się w gronie 20 krain które należy odwiedzić według magazynu National Geographic Traveler oraz wśród 14 najpiękniejszych miejsc na świecie w konkursie na 7 Nowych Cudów Natury Fundacji “New7Wonders” ze Szwajcarii .

LINKI DO INFORMACJI O ATRAKCJACH TERENU

TERRAIN ATTRACTIONS

The attractiveness of the “Masurian Gate” located in the commune of Miłomłyn – in the Warmian-Masurian region is demonstrated by beautiful and picturesque landscapes, gutter lakes of various sizes, wonderful water routes running among forests, swampy areas and a refuge for water birds (including cormorants, storks) , white-tailed eagles, grebes, cranes), amphibians, reptiles and insects, as well as fish such as whitefish, zander, eel, vendace and wildlife, including wolves, lynxes, deer, badgers, beavers.

Exceptional purity of air, unique microclimate, valuable deposits of mud in close proximity are also a great place to treat respiratory diseases, rheumatology or injuries.

Here you can grow, among others sailing, canoeing, hunting (domestic and foreign), fishing, ice fishing, cycling, running, cross-country skiing, Nordic walking, bird watching.

The vicinity of equestrian centers in Tarda, Miłomłyn, Kopytkowo, Plązach, bicycle routes along the shipping route Ostróda – Elbląg (to the Gulf of Gdańsk, and in the future to the Baltic Sea) increases the tourist value of our areas.

The attractiveness of our Warmian-Masurian region (including our area) resulting from the natural conditions of the natural and geographical environment is evidenced, among others, by the fact that Warmia and Mazury were among the 20 regions that should be visited according to the National Geographic Traveler magazine and among the 14 most beautiful places in the world in the competition for 7 New Wonders of Nature of the “New7Wonders” Foundation from Switzerland.

LINKS FOR INFORMATION ON TERRACE ATTRACTIONS